PHP Trait Nedir

PHP Trait Nedir

PHP Programlama dilindeki problemlerden bir tanesi tekli kalıtıma (mirasa) sahip olma gerçeğiydi. Fakat PHP 5.4 ile beraber gelen Trait çoklu kalıtımı (multi-inheritance) mümkün kılmakta. Çoğu zaman birden çok sınıftan miras almak yararlı

Object Oriented Programming – OOP

Object Oriented Programming – OOP yani Türkçesi ile Nesneye Dayalı Programlama 1960’lardan bugüne yazılım dünyasını etkisine almış bir metodolojidir. 1970 yılından bugüne kadar geliştirilen birçok dil OOP desteğine sahiptir. OOP

PhalconPhp Framework Hakkında

PhalconPhp C Kaynaklı Php Eklentisi Olarak Geliştirilen Php Framework (Uygulama Çatısı) dır. Diğer uygulama çatılarına kıyasla phalcon php eklenti olarak sunulduğundan server ayağa kalkarken bir kereliğine php tarafından yüklenir ve